Jaarverslag – 2021

Voorwoord
Op het moment van opmaken van het jaarverslag 2021 en het schrijven van dit voorwoord lijkt
het erop dat we eindelijk van alle beperkende COVID-19 maatregelen af zijn. Hiermee sluiten
we een turbulent jaar 2021 af en proberen we alles weer zo normaal mogelijk te laten zijn. Het
aantal meldingen zijn vorig jaar licht gestegen en we verwachten dat dit aankomend jaar wel
wat meer zouden kunnen zijn. Iedereen staat weer te popelen om te duiken en stafleden van
duikverenigingen staan te popelen om iedereen die het wil te introduceren in onze mooie duiksport.
Bij DOSA heeft er ondertussen een voorzitters wissel plaatsgevonden, zoals onze statuten dat voorschrijven. David Wassing heeft na 5 jaar inzet de voorzittershamer aan mij, Patrick van
Rooij, doorgegeven en ik zal deze met grote eer hanteren. Mijn actieve staf ‘duik-roots’ zitten zowel in de NOB als PADI – organisatie en ik ben een groot liefhebber van ons mooie Nederlandse
duikwater. Dat maakt dat ik mij ook zeer bewust ben van de kleine gevaren die er schuilen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat duiken een veilig sport is en dat door een goede samenwerking tussen duikers, kader, medici en verenigingen ook veilig kan blijven. Daar ga ik mij hard voor inzetten. De aankomende tijd zal DOSA zich nog meer profileren als de organisatie waarbij iedereen alle kleine en grote ongevallen kan melden. Dit is altijd gegarandeerd anoniem en alleen bedoeld om de duiksport nog veiliger te maken. In dit jaarverslag van 2021 analyseren wij wat er afgelopen jaar gebeurd is en geven wij uit deze statistieken adviezen wat er uiteindelijk voor moet zorgen dat duiken nog veiliger wordt. D uidelijk is dat hoe meer meldingen er verwerkt worden hoe veiliger uiteindelijk onze mooie duiksport wordt. Onze dank gaat uit naar alle duikers die hun incident of ongeval bij ons hebben gemeld. Ook wil ik de derde partijen bedanken die ook dit jaar meldingen aan ons hebben doorgegeven; Het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis in Goes, Het AMC Amsterdam, Het Duik Medisch Centrum in Den Helder, De KNRM en NELOS. Daarnaast zijn wij de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde (NVD) erkentelijk voor alle keren dat ze ons geholpen hebben bij duikmedische vragen. Tenslotte wil ik onze sponsoren hartelijk danken voor hun jaarlijkse bijdrage in 2021; IADS, IDD, NOB, PADI, SDR en SSI. Dankzij deze financiële bijdrage kan de DOSA belangrijk werk doen wat ervoor moet zorgen dat duiken veilig is en blijft.
Heel veel leesplezier,
Patrick van Rooij
Voorzitter DOSA