2018 artikel dib

DOSA –Elk incident is een melding waard

Gebeurt jou of je buddy wel eens iets tijdens het duiken? Iets wat jullie niet in het duikplan hebben voorzien? Doe een melding bij DOSA. David Wassing van DOSA vertelt hoe je kunt helpen om de duiksport nog veiliger te maken.
 
DOSA staat voor Duik Ongevallen Statistiek en Analyse. Daar zetten we meteen een kanttekening bij want de naam dekt niet helemaal de lading. DOSA is niet alleen geïnteresseerd in duikongevallen maar in elk duikgerelateerd incident (inclusief freediving), hoe klein of groot dan ook. Als centraal registratiepunt voor alle duikgerelateerde incidenten is DOSA zeker niet nieuw. In 2017 kreeg de organisatie wel nieuw leven ingeblazen. En dat nieuwe leven kenmerkt zich vooral door een nieuwe, proactieve en transparante aanpak. David Wassing, de voorzitter van de nieuwe DOSA, wil meteen het beeld wegnemen dat DOSA alleen voor NOB-duikers is: ”We zijn in de nieuwe vorm een samenwerkingsverband van meerdere duikorganisaties en werken volkomen onafhankelijk”.
 
Wat is wat?
Ongevallen? Incidenten? Wat verstaat DOSA hieronder?
Bij een ongeval is sprake van lichamelijk letsel. Je kunt denken aan een deco-ongeval, maar ook aan een hartstilstand tijdens de duik. Gelukkig komen ongevallen heel weinig voor als je deze afzet tegen het grote aantal duikbewegingen. Onafhankelijk onderzoek stelt dat er jaarlijks door Nederlandse
duikers tussen de 1,1 en 1,5 miljoen duiken worden gemaakt. Incidenten komen daarentegen vele malen vaker voor. Er is al sprake van een incident als iets niet helemaal volgens het duikplan verloopt. Een incident kan materiële schade tot gevolg hebben, maar dit hoeft niet – de duiker kan bijvoorbeeld ook alleen geschrokken zijn. Een gebroken maskerband  water, een noodopstijging, een ademautomaat die tijdens de duik ongecontroleerd blijft blazen, voorbeelden van incidenten zijn eindeloos. Sterker nog, iedereen maakt wel eens iets mee.
Waarom melden?
Het streven van,DOSA is om de duiksport door middel van analyse van incidenten en ongevallen veiliger te maken. Bij een kapot  niet direct aan een incident. «Maar,» zegt David, «stel dat we in een jaar tijd meerdere soortgelijke meldingen ov er hetzelfde merk masker krijgen, dan kan dat reden zijn om de fabrikant hierop te wijzen. Een ander voorbeeld is ernstiger: in een eerder jaar waren vooral oudere duikers betrokken bij duikongevallen. Wij zoeken naar trends en zullen op basis van onze bevindingen aanbevelingen doen.» De duiksport (en ook jij!) is er dus bij gebaat dat alle incidenten en ongevallen worden gemeld.
 
Schandpaal?
In de Nederlandse duikwereld is het melden van incidenten en ongevallen niet gebruikelijk.
Bij veel duikers en instructeurs leeft de angst om aan de schandpaal genageld te worden als er een keer iets niet helemaal goed gaat. «Die angst is volkomen onterecht!» zegt David. «Als DOSA gaan wij niet met het vingertje wijzen. Wij analyseren alleen.» Via de website van DOSA kan iedereen een melding doen – ook anoniem. Hoe dan ook zijn persoonsgegevens uitsluitend bekend bij de beheerder. Op het moment van analyse is elke melding geanonimiseerd. Overigens geeft DOSA niet de voorkeur aan anonieme meldingen: «Het gebeurt dat wij na een melding vragen hebben om een duidelijker beeld te krijgen en dus een betere analyse te kunnen maken. Dan is het heel prettig als wij nogmaals contact kunnen opnemen.» Incidenten van wie? DOSA registreert meldingen van Nederlanders die in eigen land of in het buitenland een duikongeval krijgen of een duikgerelateerd incident meemaken, en van buitenlandse duikers die tijdens het duiken in Nederlands water iets overkomt.
Help mee!
Hoe meer incidenten en ongevallen ook daadwerkelijk gemeld worden, des te waardevoller zijn de analyses en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien. Maak je iets mee, zie je iets gebeuren, hoor je iets? Meld het bij DOSA! Op die manier help jij om de duiksport nog veiliger te maken.