Copyright 2023 - DOSA

 

De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor de DOSA. Want zonder de garantie dat herleidbare persoonsinformatie niet openbaar wordt, zullen duikers/freedivers waarschijnlijk niet snel informatie delen. Alle opgeslagen informatie is in overeenstemming de richtlijnen van de AVG.  

Alle informatie die naar de DOSA website wordt gestuurd, gaat via een SSL verbinding. U kunt dat herkennen aan het  slotje linksboven in de adresbalk en de letters https. Dit is een versleutelde verbinding, zodat de informatie die u intypt in het incidentformulier niet door andere servers gelezen kan worden.

Alle betrokkenen van de DOSA hebben een geheimhoudingsplicht getekend. Alleen de beheerder, DOSA analisten en de aanmelder zijn op de hoogte van de directe persoonsgegevens. Wanneer het incident op de website wordt geplaatst, is deze informatie al geanonimiseerd.

Rekening houdende met het feit dat de duiksport een kleine gemeenschap is waarbij incidenten snel bekend worden, kunnen wij niet voorkomen dat informatie toch bekend wordt. Nieuwsberichten kunnen worden toegevoegd aan de incidentmelding voor extra achtergrondinformatie en details. Deze nieuwsberichten zijn alleen toegankelijk voor de beheerder en aanmelder, om de privacy te waarborgen.